ΣΥΝΤΑΓΕΣΠΡΟΓΕΥΜΑ

Τα pancakes της Άντρης

Τα pancakes της Άντρης

Την κόρη μου Άντρη, μωρό ακόμα, την είχα πάντα μαζί μου στην κουζίνα.